Address: Bazi Village, Haiyan County, Jiaxing City, Zhejiang Province,China
Tel: 0573-86968110
FAX: 0573-86968101
E-mail: majun@hyhuilian.com
Zip: 314308